Aktivnosti

OUR SHARED HERITAGE - VUČEDOL CULTURE

Vučedolska kultura – Turistička valorizacija zajedničke pretpovijesne baštine *** Prekogranično područje u kojem se rijeke povezuju, a ne dijele

Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Akronim i ID projekta: VUCEDOL, HUHR/1901/2.1.3/0153

Projekt usredotočen je na ponovno otkrivanje naše prekogranične baštine, takozvane vucedolske kulture. Naš je glavni cilj pojačati turizam na teritoriju pretpovijesne vučedolske kulture, kako u Mađarskoj, tako i u Hrvatskoj. Projekt je razvijen na fenomenima da je vučedolska kultura postala poznata u Hrvatskoj, dok je u Mađarskoj još uvijek neotkriveni potencijal. Valorizacija kulturnog i turističkog potencijala zajedničke pretpovijesne kulturne baštine mogla bi postati stup održivog turizma u regiji.
Projekt je nastao iz nedavno završenog projekta Kreativna Europa pod nazivom Putovanje do početaka.

www.vucedol.hr
www.facebook.com/MuzejVucedolskeKulture

 

JOURNEY TO THE BEGINNINGS

Projekt Journey to the Beginnings nastao je kao rezultat prethodnih nastojanja za povezivanjem arheoloških lokaliteta na Dunavu, od Budimpešte do Željeznih vrata, stvarajući na taj način nove ponude kulturno – turističkih ruta na području južno od Budimpešte. Projekt je apliciran 2017. godine na programe Kreativne Europe, a planirani početak provedbe je datum 02. 04. 2018., no kako su rezultati objavljeni nešto kasnije službeno je započeo 15. 06. 2018. Završetak projekta planiran je 31. 12. 2019. godine.

Nositelj projekta je Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete – KÖME (Mađarska), a partneri na projektu su:

Partner 1 – Iron Gates Regional Museum (Rumunjska)

Partner 2 – Muzej vučedolske kulture (Hrvatska)

Partner 3 – Upravljač Turističkog prostora Lepenski Vir d.o.o. (Srbija)

Partner 4 – Pro Progressione (Mađarska)

Partner 5 – University of Southampton (Velika Britanija)

Ciljevi projekta su višestruki, a generalno se odnose na stvaranje novih sadržaja i muzejskih programa, stvaranje jedinstvenoga doživljaja i dodatne ponude za posjetitelje, uključivanje i rad s mladima i umjetnicima, povećanje vidljivosti na prostoru Europe i svijeta.

Neka od glavnih zaduženja Muzeja kao partnera jest: organizacija radionica, organizacija turneje na Vučedolu, formiranje interaktivnog vodiča – konačan proizvod koji ostaje na svim lokacijama po završetku Projekta, organizacija rezidencija za umjetnike i partnere i prisustvo na sastancima.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 360.168,00 eura od čega Europska Unija financira iznos u visini od 200.000,00 eura, a Muzeju vučedolske kulture kao partneru u tri rate tijekom trajanja Projekta će biti uplaćen ukupan iznos od 36.602,14 eura. Procijenjena vrijednost projekta za Muzej vučedolske kulture 68.626,62 eura, stoga će Muzej morati uložiti vlastita sredstva u iznosu od 32.024,48 eura. Kako je riječ o visokom iznosu, Desk Kreativne Europe Ministarstva kulture RH pomogao je u sufinanciranju Projekta u 2018. godini iznosom od 23.500,00 kn te je organizirao i dodatne radionice kako bi se Muzej i šira javnost mogla informirati o Programima Kreativne Europe i načinima apliciranja i traženja partnera.

Kako svaki od partnera mora uključiti i umjetničku komponentu, odnosno angažirati umjetnike-stručnjake iz različitih grana, Muzej vučedolske kulture zamoljen je na inicijalnom sastanku da pronađe i angažira tvrtku koja će biti zadužena za razvoj tehnologije, a posebno specijalnih efekata te virtualne i proširene stvarnosti kako bi u konačnici Projekt postao održiv. Muzej je na osnovu ranijeg poznavanja rada na drugim kulturnim dobrima i u Muzejima predložio tvrtku Novena d.o.o. koja je prihvatila sudjelovanje na Projektu, a Muzej se obavezao snositi dio njihovih troškova pod koordinacijom Nositelja projekta, a koja će se financirati iz Projekta (putni nalozi, dnevnice i dr.).

#Muzejvučedolskekulture #Vučedol

Skip to content