ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL
Muzej vučedolske kulture

Arheološki lokalitet Vučedol nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije, 4 kilometra nizvodno od Vukovar.

Projekt će se sastojati od više aktivnosti koje obuhvaćaju izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju samog arheološkog lokaliteta, komunalne i ugostiteljske infrastrukture te turističku promociju cijelog zahvata na površini od 28,4 ha.

Cilj ovog projekta je značajno doprinjeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i šire regije.

Izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol (AP) kroz unapređenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture i ponude, komunalne infrastrukture, promociju turizma, razvoj poduzetništva i ruralnog prostora, korištenjem novih tehnologija i kreativnih ideja por obrazovanju, prezentaciji i promociji jedinstvene kulture i povjesne baštine u prostoru parka.

Provedbom navedenih aktivnosti stvorit će se jedinstvena cijelina šireg prostora Vučedola koja ima za cilj postati arheološko-povijesni, ali isto tako i turističko-ugostiteljski i sporstsko-rekreativni centar.

Kontekst vučedolske kulture koristit će se u projektu kao osnovni motiv za organizaciju aktivnosti, definiranje sadržaja i promocije stručne i studentske razmjene.

Sve navedeno, u konačnici, utjecatće na globalnu vidljivosti Arheološkog parka Vučedol kako turističko-kulturne destinacije.

Ciljane skupine projekta su građani iz grada Vukovra i okolice, izletnici i turisti iz regije i ostatka države, susjednih država, Europe i svijeta koji prolaze ili ciljano dolaze u Vukovar, kulturni djelatnici, studenti, znanstvenici i učenici dok u neizravne ciljne skupine spadaju prižatelji usluga i proizvođači dobara u turizmu i/ili povezanih s turizmom.

  1. Očuvanje arheološkog lokaliteta Vučedol
  2. Obogaćivanje kulturne(arheološke) i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol
  3. Značajni doprinos društveno-ekonomskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života u regiji.

Ukupna vrijednost projekta

117.299.998,51 kn

Bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (85%);

99.704.998,72 kn

Razdoblje provedbe projekta:

1. srpnja 2016. godine - 1. lipnja 2022. godine

#Muzejvučedolskekulture #Vučedol

Skip to content