ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL
Muzej vučedolske kulture

Partneri na projektu

Više o EU fondovima možete pronaći na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: strukturnifondovi.hr

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Muzeja vučedolske kulture.

Kontakt za više informacija: info@vucedol.hr

 

Dizajn i izrada: Prospekt

Arheološki lokalitet Vučedol nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije, 4 kilometra nizvodno od Vukovar.

Projekt će se sastojati od više aktivnosti koje obuhvaćaju izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju samog arheološkog lokaliteta, komunalne i ugostiteljske infrastrukture te turističku promociju cijelog zahvata na površini od 28,4 ha.

Cilj ovog projekta je značajno doprinjeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i šire regije.

Izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol (AP) kroz unapređenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture i ponude, komunalne infrastrukture, promociju turizma, razvoj poduzetništva i ruralnog prostora, korištenjem novih tehnologija i kreativnih ideja por obrazovanju, prezentaciji i promociji jedinstvene kulture i povjesne baštine u prostoru parka.

Provedbom navedenih aktivnosti stvorit će se jedinstvena cijelina šireg prostora Vučedola koja ima za cilj postati arheološko-povijesni, ali isto tako i turističko-ugostiteljski i sporstsko-rekreativni centar.

Kontekst vučedolske kulture koristit će se u projektu kao osnovni motiv za organizaciju aktivnosti, definiranje sadržaja i promocije stručne i studentske razmjene.

Sve navedeno, u konačnici, utjecatće na globalnu vidljivosti Arheološkog parka Vučedol kako turističko-kulturne destinacije.

Ciljane skupine projekta su građani iz grada Vukovra i okolice, izletnici i turisti iz regije i ostatka države, susjednih država, Europe i svijeta koji prolaze ili ciljano dolaze u Vukovar, kulturni djelatnici, studenti, znanstvenici i učenici dok u neizravne ciljne skupine spadaju prižatelji usluga i proizvođači dobara u turizmu i/ili povezanih s turizmom.

  1. Očuvanje arheološkog lokaliteta Vučedol
  2. Obogaćivanje kulturne(arheološke) i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol
  3. Značajni doprinos društveno-ekonomskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života u regiji.

Ukupna vrijednost projekta

117.299.998,51 kn

Bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (85%);

99.704.998,72 kn

Razdoblje provedbe projekta:

Radoblje provedbe je do 31. prosinca 2023. godine

#Muzejvučedolskekulture #Vučedol

Početna konferencija

Dana 17. rujna 2021. godine, na lokaciji Muzeja Vučedolske kulture u Vukovaru, održana je početna konferencija projekta „Arheološki park Vučedol“ kojom je predstavljen projekt svim zainteresiranim dionicima, medijima i široj javnosti.

Muzej vučedolske kulture, kao korisnik bespovratnih sredstava, i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali su dana 20. srpnja 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Arheološki park Vučedol“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 117.299.998,51 kn, od kojih 85%, odnosno 99.704.998,72 kn čine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2016. godine do 1. lipnja 2022. godine, a Partneri na projektu su Grad Vukovar, Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Turistička zajednica grada Vukovara i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Cilj ovog projekta je značajno doprinijeti gospodarskog revitalizaciji i razvoju grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i šire regije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol. Arheološki lokalitet Vučedol nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije, 4 kilometra nizvodno do Vukovara. Projekt će se sastojati od više aktivnosti koje obuhvaćaju: izgradnju 6 nastambi koje će predstavljati rekonstrukciju vučedolskog naselja , izgradnju rekonstrukcije vučedolskog Megarona na Gradacu, izgradnju rekonstrukcije 5 vučedolskih sojenica na Orlovom otoku, izgradnju planetarija na vučedolskom platou, izgradnju istraživačkog centra, rekonstrukciju postojećeg restorana, izgradnju info punkta sa sanitarijama, formiranje zone za prezentaciju vučedolskog stočarstva i poljoprivrede te gradnju objekata za smještaj životinja, gradnja objekta za prezentaciju arheoloških iskopina, izgradnju Muzejskog trga s edukativnim dječjim igralištem i „Vučedolskim labirintom“, uređenje svih pješačkih, poučnih, biciklističkih i kolnih pristupa i staza unutar Arheološkog parka kao i izgradnju pristupne ceste, parkirališta i okretišta, izgradnju putničkog pristaništa i komunalnog pristaništa na Dunavu, uklapanje postojećeg projekta obaloutvrde te turističku promociju cijelog zahvata na površini od oko 28,4 ha.

Arheološki park Vučedol bit će centralna točka kulturno-turističke ponude Vukovara, a dugoročno će doprinijeti poboljšanju opće društveno-gospodarske situacije u regiji. Provedbom navedenih aktivnosti stvorit će se jedinstvena cjelina šireg prostora Vučedola koja ima za cilj postati arheološko-povijesni, ali isto tako i turističko-ugostiteljski i sportsko-rekreativni centar.

Još jedna kulturna aktivnost uključuje sudjelovanje u igrama na platformi za igranje Slotogate. Ako ste zainteresirani, preporučamo da posjetite njihovu web stranicu i iskusite beskrajan val užitka.

Vizualizacije

Skip to content