Digitalni kutak
Online sadržaji

Gostujuće izložbe

Adorant

Online magazin Muzeja vučedolske kulture

Naziv magazina proizašao je iz jedinstvenog keramičkog nalaza s prikazom stiliziranoga ljudskog lika s rukama uzdignutim nebu, u molitvenom položaju, pronađenom na arheološkom lokalitetu Vučedol. Tijelo adoranta prikazano je simbolom zviježđa Orion, najvažnijeg zviježđa na vučedolskom nebu, temeljnog motiva vučedolske keramike.

NAZIV I SJEDIŠTE NAKLADNIKA
Muzej vučedolske kulture,
Arheološki lokalitet Vučedol
Vučedol 252, 32 000 Vukovar

UREDNIK PUBLIKACIJE
Darko Bilandžić

GODINA POSTAVLJANJA PRVE PUBLIKACIJE
2016.

Interaktivni kviz

Provjeri svoje znanje o vučedolskoj kulturi kroz interkativni kviz Muzeja vučedolske kulture.

Digitalna arhiva u 3D

Osam kosturnih ukopa pronađeno je unutar Groba 3 na Vučedolu koji svjedoče o ljudskoj žrtvi i događaju na vučedolskom zvjezdanom nebu. Nebeski događaj zapisan je na terini pronađenoj unutar istoga groba. U grobu su pokopani muškarac (Mars), žena (Venera) i još šest žena (sljedbenice Plejada), a svi pokojnici na lubanji imaju ožiljak koji je dokaz da su upravo oni bili izabrani za prinos ljudske žrtve. 

Keramički model najljepše vučedolske čizmice pronađen je tijekom sustavnih arheoloških istraživanja Vučedola na položaju vinograd Streim 2007. godine. Prikazuje model koji je bio izrađen od šivane kože. Pripada desnoj nozi, a odgovara broju 19. To je veličina dječjega stopala u dobi od godinu dana, kada dijete pravi prve samostalne korake.
Iako sa arheološkog lokaliteta Vučedol proizlaze brojni i raznovrsni nalazi, nakit Vučedolaca se ne pronalazi ili nam jednostavno nije ostao sačuvan. Ipak, postoje tragovi na keramičkim figuricama/idolima koje prikazuju ženski lik da su svoje tijelo ukrašavali tetovažama o čemu svjedoče simboli koji se nalaze van granica odjeće, smješteni na području njihovih ruku i nogu.

Prilikom arheoloških istraživanja pronađene su keramičke figurice/idoli koji prikazuju ženski lik. Na figuricama se može vidjeti odjeća koju su žene nosile prije 5000 godina. Prema pronađenim nalazima nizova keramičkih utega znamo da su Vučedolci odjeću tkali na vertikalnim tkalačkim stanovima te da su je izrađivali od prirodnih materijala – koža, krzno, lan, vuna i dr.

Vučedolska terina najtipičnija je posuda vučedolske kulture. To je bikonično oblikovana posuda s jednom drškom. Na najširem dijelu u pravilu se nalazi inkrustirani ukras koji predstavlja Horizont sa simbolima koji tvore oblik piktografskog pisma. Najznačajnija je terina pronađena u Grobu 3 na Vučedolu, a na kojoj su zabilježena tri najstarija datuma u prapovijesti.

#Muzejvučedolskekulture #Vučedol

Skip to content