U Muzeju vučedolske kulture u Vukovaru održana je znanstvena tribina „Indoeuropljani i Vučedol“, kojom se intenzivira znanstveno-edukativna djelatnost i otvara suradnja Muzeja sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti te Zavodom za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru. „Ovim muzejom pokušavamo naglasiti da imamo najstarije zabilježene Indoeuropljane te pokazati svijetu, u kojem ima preko 5.5 milijardi ljudi koji govore indoeuropskim jezicima, da dođu na Vučedol pokloniti se svojim najstarijim korijenima.“ – istaknuo je jedan od predavača prof. dr. sc. Aleksandar Durman. Na skupu je istaknuto kako lingvisti i arheolozi ovoj temi pristupaju sa različitih aspekata te jedni drugima upotpunjuju dokaze do kojih dolaze znanstveno-istraživačkim radom. „Gosti predavači su bili izuzetno zainteresirani za ovu temu, svatko je iz svog područja dao jedan kratak pregled te smo na taj način napravili uvod u našu znanstvenu djelatnost kojom ćemo staviti Vučedol na mjesto koje mu u znanstvenoj zajednici i pripada.“ – zaključila je ravnateljica Muzeja vučedolske kulture Mirela Hutinec. Organizatori tribine su Muzej vučedolske kulture, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru.
Audio izjave poslušajte na linkovima ispod
ALEKSANDAR DURMAN
MIRELA HUTINEC
DRAŽEN ŽIVIĆ
RANKO MATASOVIĆ
ZnanstvenaTribinaVucedol (8) (Medium) ZnanstvenaTribinaVucedol (1) (Medium) ZnanstvenaTribinaVucedol (2) (Medium) ZnanstvenaTribinaVucedol (3) (Medium) ZnanstvenaTribinaVucedol (4) (Medium) ZnanstvenaTribinaVucedol (5) (Medium) ZnanstvenaTribinaVucedol (6) (Medium) ZnanstvenaTribinaVucedol (7) (Medium)