Keramika je prva civilizacijska tvorevina kojom je čovjek nadogradio prirodu. Kad je shvatio da sirova glina pečenjem trajno zadržava svoj oblik, keramičke su posude postale nezamjenjive u pripremanju hrane i najčešći su nalaz u prapovijesnim naseljima. Svojim karakterističnim oblikom i ukrasom keramika daje prepoznatljivost prapovijesnim zajednicama pa ih arheolozi upravo po keramici najčešće svrstavaju u zasebne kulture. Keramika gradi ono što zovemo civilizacijom.
Kulturama s najatraktivnijom keramikom u europskoj prapovijesti svakako pripada i vučedolska. Ona se koristi najširim spektrom s više od 20 vrsta posuda, od kojih su neke svojim oblikom unikatne. Dobar dio njih svojom izvedbom i ukrasom pripada “finoj” keramici na kojoj su na izrazito crnoj podlozi raznim načinima urezivanja obilježeni znakovi ispunjeni bijelom inkrustacijom i strogo postavljenim crvenim linijama. Takav ukras na keramici svojim precizno određenim položajem, oblikom i ritmom neka je vrsta slikovnog pisma.
Vučedolska je kultura masovno proizvodila zdjelice za pojedinačnu upotrebu, za razliku od kultura prije i poslije nje u kojima se jelo kolektivno iz velike zajedničke posude.
Tipovi vučedolskih posuda:

 1. lonci
 2. amfore
 3. pitosi
 4. vrećaste posude
 5. terine
 6. vrčevi
 7. piriformne vaze
 8. plitke zdjele ravnog oboda
 9. tanjuri i plitke zdjele
 10. četvrtaste posude
 11. kupe na nozi
 12. modeli „krušne peći“
 13. kadionice
 14. šalice
 15. neobične posude s više segmenata i otvora
 16. dvodijelne posude – „soljenke“
 17. zvečke
 18. žlaborače
 19. igračke (posudice, stol, krevet, kotač)
 20. podlošci za kuhanje na ognjištu
 21. žlice

 
Ceramics
Ceramics are the first advance of civilization in which man improved on nature. When it was realized that raw clay, once fired, kept its form permanently, ceramic vessels became indispensable for cooking food and are the most frequent find in prehistoric settlements. Prehistoric communities are recognizable by the specific shape and decoration of their ceramics, and archeologists often classify them into cultures on this basis. Ceramics form what we call civilization.
Vučedol Culture ceramics are among the most attractive of any in European prehistory. They offer a spectrum of types, with over 20 sorts of pots, some of them unique in form. Many of them are ‘fine’ ceramics; signs are carved in various ways on a heavy black background, filled in with white incrustations and regularly placed red lines. Such decorations on ceramics, with their precise placement, forms and rhythms, are a sort of pictorial writing.
The Vučedol Culture mass-produced bowls for individual use, unlike earlier and later cultures in which people ate collectively from large shared vessels.
 
 
 

One Response

 1. Bok, ovo je komentar.
  Za brisanje komentara, samo se prijavite i pregledajte komentare objava. Tamo ćete naći opciju uređivanja ili brisanja komentara.

Skip to content