Europae Archaeologiae Consillium – Archaeological Sites and Monuments in the Care of the State Na 20. kongresu Europskog arheološkog savjeta pod nazivom Arheološki lokaliteti i spomenici pod zaštitom države koji se održao od 28. veljače do 2. ožujka 2019. u Dublinu, Muzej vučedolske kulture predstavio se s izlaganjem „Muzej vučedolske kulture – Novi koncept muzeja kao središta budućeg Arheološkog parka Vučedol na Dunavu“. Muzej je predstavljen pred 120 sudionika Kongresa i 30 izlagača iz 20 europskih zemalja te svojim konceptom, vrijednošću i atraktivnošću privukao pažnju europskih kolega – arheologa, konzervatora i stručnjaka na polju zaštite baštine. Razmijenjena su iskustva na polju istraživanja, zaštite i prezentiranja arheološke baštine koja, kao nacionalna baština svake predstavljene zemlje, predstavlja i europsku kulturnu baštinu.