Ispunu za bijelu inkrustaciju vučedolski su keramičari dobivali paljenjem životinjskih kostiju te, posebno, jelenskih rogova koje su potom drobili u sitan prah. Crvena boja potječe od željeznog oksida − hematita.
Neke su posude bile ukrašene izvana i iznutra i zbog inkrustiranog se ukrasa nisu smjele prati te su se upotrebljavale u ritualne svrhe.
INCRUST
The fill material for the white incrustations was made by burning animal bones and particularly deer horns, then grinding them to a fine powder. The red coloring is from iron oxide − hematite.
Some pots were decorated inside and out. Because of their incrusted decorations, they could not have been washed, and were employed for ritual purposes.