Muzej vučedolske kulture u godini europske kulturne baštine izložio je dokumentarnu izložbu “100 godina Ville Streim” u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine u 12 sati u sobi #19 Muzeja vučedolske kulture
Villa Streim izgrađena je 1918. kao objekt ladanjskog karaktera na lesnoj padini na Vučedolu s pogledom na Dunav. Nekadašnje nezaobilazno mjesto u vukovarskom društvenom životu danas se zajedno s novom zgradom Muzeja vučedolske kulture uklapa u prirodni i kulturni krajolik te služi kao administrativna zgrada Muzeja.
Villa i njezini vlasnici od samih početaka arheoloških istraživanja Vučedola svjedoče o otkrićima ovoga prapovijesnoga eponimnog lokaliteta, a sama zgrada od izuzetnog je značaja za hrvatsku arhitekturu i zaštićena je kao kulturno dobro.Predstavlja jedno od najvažnijih djela vukovarske i slavonske secesije te se ističe kao izniman rad važnog vukovarskog arhitekta secesije, art-decoa i rane moderne u Slavoniji, Frana Funtaka, koji pripada krugu hrvatskih graditelja koji su najranije počeli upotrebljavati armirani beton u svojim građevinama prvenstveno za izgradnju mostova, a kasnije i stambenih i drugih objekata.