Vučedolska kultura jedina je kulturna pojava koja je u eneolitiku spojila obale Dunava i obale Jadranskoga mora – Vučedol i Hvar. Stoga – na kraju ljeta, donosimo na Dunav dašak Jadrana zahvaljujući našim kolegama iz Hrvatskog fotosaveza Zlati Medak, voditeljici programa za mlade, Predragu Bosnaru, tajniku saveza i kolegi arheologu i profesoru povijesti u hvarskim školama u Starome Gradu i Jelsi – Vinku Tarbuškoviću.
Izložba fotografija „Tragom Petra Hektorovića“ rezultat je fotoradionice za mlade koju je Hrvatski fotosavez priredio 2016. godine u suradnji s Osnovnom školom Petra Hektorovića Stari Grad i Osnovnom školom Jelsa.
Mladi su autori u trodnevnoj fotoradionici slijedili put Petra Hektorovića opisan u „Ribanju i ribarskom prigovaranju“, na Hvaru, Braču i Šolti istraživali i bilježili slikovne senzacije, a osobitu pozornost posvetili su Dvorcu Petra Hektorovića, odnosno samom Starom Gradu na Hvaru.
Posjetite izložbu fotografija Tragom Petra Hektorovića na Vučedolu – utorak – nedjelja 10 – 18 sati do kraja rujna 2017.
Fotograf: Miroslav Šlafhauzer