Hrvatski Desk Kreativne Europe – uredi MEDIA i Kultura u okviru svoje suradnje svakog mjeseca zajednički imenuju kreativne ambasadore. Na početku 2020. godine, titulu kreativne ambasadorice potprograma Kultura nosi Mirela Hutinec, ravnateljica Muzeja vučedolske kulture.

Kreativni ambasador je osoba koja svojim radom i dobrim primjerom potiče na kreativne suradnje, inovativno razmišljanje te otvorenost.
Mirela Hutinec je arheologinja, muzealka s dugim iskustvom u arheološkom istraživanju, u prezentaciji i komunikaciji Vučedola i vučedolske kulture kroz svoj rad kao voditeljice arheoloških zbirki Gradskog muzeja Vukovar, a zatim i kao ravnateljica Muzeja vučedolske kulture te autorica dva stalna muzejska postava.
Muzej vučedolske kulture jedinstven je nacionalni arheološki muzej posvećen jednoj prapovijesnoj kulturi iz razdoblja trećega tisućljeća prije Krista. Smješten je na padini ispod naseobinskog platoa vučedolskog naselja, čime je obogaćen prapovijesni kulturni krajolik.
 
Tijekom 2018. i 2019. godine Muzej vučedolske kulture sudjelovao je kao partner u provedbi projekta Journey to the Beginnings s potporom programa Kreativna Europa – potprograma Kultura. Projekt je nastao kao rezultat prethodnih nastojanja za povezivanjem arheoloških lokaliteta na Dunavu – od Budimpešte do Željeznih vrata – stvarajući na taj način nove ponude kulturno-turističkih ruta na području južno od Budimpešte.
Nositelj projekta je Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete – KÖME (Mađarska), a partneri na projektu su: Muzej vučedolske kulture (Hrvatska), Iron Gates Regional Museum (Rumunjska), Upravljač Turističkog prostora Lepenski Vir d.o.o. (Srbija), Pro Progressione (Mađarska) i University of Southampton (Velika Britanija). Kao rezultat projekta nastala je interaktivna avanturistička igra održana na četiri arheološka lokaliteta. Na Vučedolu se odigrala u lipnju 2019. godine u sklopu 3. Festivala vučedolske kulture, manifestacije koju Muzej priređuje na prostoru eponimnog arheološkog lokaliteta. Tom su se prilikom posjetitelji vratili u doba vučedolske kulture (3000. – 2500. g. pr. Kr.), a sudjelujući uz glumce u doživljaju autentičnog vremena i ambijenta, dodatno su se upoznali s načinom života prije pet tisuća godina.
 
Osim podrške kroz Kreativnu Europu, Muzej vučedolske kulture nositelj je i nacionalnog projekta Arheološki park Vučedol koji realizira uz partnere – Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Vukovar, Turističku zajednicu Grada Vukovara i Lučku upravu Vukovar. Projektom će prostor prapovijesnog lokaliteta dodatno oživjeti novim kulturnim i turističkim atrakcijama kao podlogom za razvoj kreativnih industrija i novih sadržaja. Stručna muzejska ekipa Muzeja vučedolske kulture provedbom ovog projekta stvorila je novi zanimljiv sadržaj koji će se osnaživati u budućnosti, a posjetiteljima pružati dodatnu edukaciju i poseban doživljaj kulture koja se s prostora nastanka – između Dunava, Drave i Save – proširila na prostore današnjih 13 europskih zemalja zacrtavajući temelj europske civilizacije.
O ostalim kreativnim ambasadorima saznajte ovdje
 

Skip to content