Ljeto na Vučedolu obilježile su pedagoške radionice za djecu u kojima su se naši najmlađi posjetitelji upoznali s poslovima arheologa i kustosa Muzeja.
Radionice je vodila arheologinja i kustosica Dora Šimić, a sudjelovali su i studenti Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu.
Mladi polaznici radionica imali su priliku naučiti što se događa s arheološkim nalazima nakon istraživanja, na koji se način nalazi čiste i peru, pripremaju za restauraciju te na koji se način čuvaju u muzejskim depoima.
Nakon svih obavljenih poslova, slijedila je provjera znanja te su polaznicima podijeljene diplome.
Glavna nagrada našim mladim pomoćnicima tek slijedi – sudjelovanje u arheološkim istraživanjima Vučedola!