8. MARS na Vučedolu
Vučedolski Mars pozivo je sve Venere na besplatan posjet Muzeju u četvrtak 8. ožujka 2018. od 10 do 16 sati!