Na poziv Iron Gates Regional Museum iz Drobeta Turnu Severina u Rumunjskoj, dva muzeja iz Vukovara – Muzej vučedolske kulture i Gradski muzej Vukovar, po prvi puta predstavili su hrvatsku muzeologiju i svoje nove muzejske postave na međunarodnom kongresu osmišljenom da okuplja muzealce iz cijele Rumunjske sa željom da se razvije u respektabilan međunarodni kongres uz sudjelovanje europskih zemalja s posebnim naglaskom na Podunavske zemlje. Kongres pod nazivom Divi Traiani, koji se ove godine održao u četiri sekcije okupio je preko stotinu muzealaca, znanstvenika i akademika koji su razmijenili iskustva iz područja arheologije, povijesti, etnologije, povijesti umjetnosti, muzeologije i očuvanja prirode.
U sklopu Kongresa sudionici su posjetili dva arheološka parka – Lepenski Vir s kulturom starom 8000 godina i rimski grad Viminacium koji načinom interpretacije na atraktivan način prikazuju i rekonstruiraju arheološka razdoblja života uz Dunav. U nizu arheoloških parkova, arheološki lokalitet Sirmium također zauzima značajno mjesto, što je bio i cilj našega posjeta na putu za Hrvatsku.