Ovogodišnja sustavna arheološka istraživanja na Vučedolu odvijala su se tijekom mjeseca rujna. Kao i proteklih godina istraživanja su realizirana u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Odsjek za arheologiju i Gradskim muzejom u Vukovaru. Osim stručne ekipe u istraživanjima je sudjelovalo 24 studenta arheologije. Kampanja 2018. godine nastavila se na Kukuruzištu Streim jednoj od četiri pozicije lokaliteta koja se istražuje od 2012. godine a predstavlja poziciju budućeg planetarija čija je izgradnja planirana u sklopu projekta Arheološkog parka Vučedol. Kao i svake godine istraživanja su donijela pregršt novih i zanimljivih podataka vezanih za svakodnevni život i kulturu starih Vučedolaca.