S ponosom obavještavamo drage prijatelje Muzeja vučedolske kulture da smo, kao nositelj strateškog projekta Vlade RH u kulturi pod nazivom Arheološki park Vučedol, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za finciranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisali Ugovor o realizaciji Projekta čija je ukupna vrijednost 117.229.998,51 kn, od čega je 99.704.988,72 kn bespovratna potpora kroz Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).
Radosni zbog početka Projekta Arheološki park Vučedol i suradnje s partnerima – Ministarstvom kulture, Gradom Vukovarom, Lučkom upravom Vukovar i Turističkom zajednicom Grada Vukovara, zahvaljujemo svim suradnicima na dosadašnjoj suradnji.
U nadi da će bogata arheološka baština biti izvrsna podloga gospodarskom i turističkom razvoju hrvatskog Podunavlja, a Vukovar i Vučedol staviti na kulturnu kartu Europe, s posebnim žarom krećemo u ovaj veliki posao. Pratite nas!