Ulazak u rujan 2020. obilježilo je predivno zatvaranje 7. River Jazz Festivala na Vučedolu s Filip Pavić Kvartetom koji nam je ujedno najavio dolazak jeseni i početak nove kampanje sustavnih arheoloških istraživanja.
Sustavna arheološka istraživanja uspješno su se odvijala tijekom čitavog mjeseca, a rujan 2020. obilježio je do sada najveći broj sunčanih dana zbog čega je stručna arheološka ekipa mogla neprekinuto boraviti na terenu. I ove su godine istraživanja doprinijela novim spoznajama, a pronađeni su i brojni pokretni nalazi za koje ćemo, nakon stručne obrade predmeta, postaviti i napuniti nove vitrine u našem stalnom muzejskom postavu.
Muzej vučedolske kulture ove je godine sudjelovao i u Danima europske baštine 2020. u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Vukovaru čime su sustavna arheološka istraživanja Vučedola prezentirana široj javnosti. Od 7. do 26. rujna 2020. svi zainteresirani mogli su posjetiti arheološku sondu i dobiti informacije „iz prve ruke“, o aktualnoj situaciji na terenu i vidjeti jedinstvene nove nalaze. Cilj programa bio je promocija jednog od najvažnijih europskih arheoloških lokaliteta čijim se istraživanjima i prezentacijom štiti i promiče kulturna baština Republike Hrvatske. Promotivni spot Muzeja o istraživanjima možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=kP1rKU91ZgY
Muzej je sudjelovao i u specijalnom izdanju 9. znanstvenog piknika koji se održao uživo u perivoju dvorca Stubički Golubovec u Donjoj Stubici te online na YouTube kanalu ZEZ – Znanstveni piknik. Muzej vučedolske kulture u događaju je sudjelovao online te je predstavio temu Vučedolska astronomija: Pogled u nebo – najstariji indoeuropski kalendar.
Kraj mjeseca (25. rujna 2020.) svakako je obilježio završetak istraživačke kampanje, ali i proglašenje našeg prof. dr. sc. Aleksandra Durmana počasnim građaninom Grada Vukovara za izniman doprinos istraživanju i razvoju vučedolske kulture, te promicanje Vučedola i Vukovara, dok je naša draga suradnica, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar i predsjednica Upravnog vijeća Muzeja vučedolske kulture, gospođa Ružica Marić, dobitnica nagrade za životno djelo Grada Vukovara.
Arheološka istraživanja – Kampanja 2020.

River jazz Fest

“Dani europske baštine 2020.”

Arheološka istraživanja – Kampanja 2020

“Znanstveni piknik”

prof. dr. sc. Aleksandar Durman – Počasni građanin Grada Vukovara