Via Adriatica – dugometražni turističko planinarski put kroz prirodne znamenitosti i kulturno povijesnu baštinu Hrvatske. Počinje na istarskom poluotoku Kamenjak a završava na poluotoku Prevlaka kod Konavala, na najjužnijoj kopnenoj točki Hrvatske. Dužine 1.090 kilometara savladava 41.000 metara ukupne visinske razlike i prolazi kroz 3 nacionalna parka, 3 parka prirode, 6 značajnih krajobraza, 3 posebna rezervata i cijeli niz ostalih zaštićenih područja i kulturnih dobara.
Dotiče čak 12 rijeka i sve naše priobalne planine i planinske masive, i kao takva predstavlja novi turistički proizvod kojim ćemo se ponositi mi, naša djeca i sve buduće generacije.
Ideju Via Adriatice kroz priču i fotografije predstavio nam je njen idejni začetnik, osnivač AktivNature i strastveni pustolov Srećko Vukov iz Zagreba, u subotu 23.02. u Muzeju vučedolske kulture. Hvala svima koji su nam se pridružili.


Skip to content