Muzej vučedolske kulture dana, 7. ožujka 2018. predstavio se u sklopu 1. konferencije slavonsko-baranjsko-srijemskih LAG-ova razvojne perspektive projekta “SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM” u Našicama. Muzej vučedolske kulture sudjelovao je u 2. panelu rasprave kao jedan od primjera dobre prakse i modela poslovne suradnje.

Skip to content